Przejdź do treści

Badanie na nosicielstwo INSTRUKCJA

Badanie na nosicielstwo INSTRUKCJA

Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druki zleceń można otrzymać w PSSE w Pruszkowie, przy ul. Armii Krajowej 2/4 w pokoju nr 8 w godzinach:

8.00-15.00 – codziennie oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przyjmowanie materiału do badań : w poniedziałki i wtorki w godzinach  8.00 – 10.00

Punkt przyjmowania próbek – pokój 8, tel: 22 758-75-26 w.134

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału w następujące dni:

sobota, niedziela, poniedziałek i dostarczyć w poniedziałek w godz.8.00-10.00

lub niedziela, poniedziałek, wtorek i dostarczyć we wtorek w godz. 8.00-10.00

 

UWAGA!!!

Poza wyznaczonym czasem próbki nie zostaną przyjęte.

Instrukcja pobierania próbek:

1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką

2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału

3/ włożyć wymazówkę do probówki

4/ upewnić się ,że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę

5/ probówkę podpisać : imieniem  i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki

6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane w pkt. 1-5

7/ probówki z kałem przechowywać w chłodnym miejscu.

Wyniki badania należy odebrać po 7 dniach od dostarczenia próbek w PSSE w Pruszkowie lub każdego następnego dnia w godzinach 8.00-15.00 w pokoju 8.

Łączny koszt badania: 160 zł

Opłaty należy dokonać dwoma  przelewami na następujące konta:

1/ za wykonanie badania Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale badania: 100 zł na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79 nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie tytułem „ Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie”

2/ za przyjęcie i dostarczenie próbek: 60 zł na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05- 800 Pruszków nr: 29 1010 1010 0117 7422 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie, tytułem „ Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie”

3/ za pozostałe badania wg cennika laboratorium wykonującego badanie plus za przyjęcie i dostarczenie próbek po 20 zł. za probówkę (dodatkowe dane u pracownika PSSE w Pruszkowie).

nr: 29 1010 1010 0117 7422 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie, tytułem „ Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie”

Dowody wpłat i wypełnione zlecenia należy dostarczyć do PSSE w Pruszkowie razem z przyniesionymi próbkami. Bez dowodu wpłaty próbki nie zostaną przyjęte.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po wypełnieniu dodatkowego załącznika z danymi podmiotu na który ma być wystawiony rachunek, w przypadku zakładu pracy ma to być – nazwa zakładu, adres i NIP.

Załącznik składamy w dniu dostarczenia próbek

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby i posiadający skierowania na w/w badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie.

Z wynikami badań należy udać się do lekarza specjalisty medycyny pracy w celu otrzymania odpowiedniego orzeczenia.

 

UWAGA!!!

Badanie nie zostanie przyjęte jeżeli załącznik będzie wypełniony nieczytelnie