Przejdź do treści

Badanie na nosicielstwo INSTRUKCJA

Badanie na nosicielstwo INSTRUKCJA

Wznowienie badań na „nosicielstwo” od 14.09.2020

Ze względów epidemicznych został wprowadzony limit interesantów, zapisy na badania odbywać się będą mailowo.

Osoby chcące wykonać badanie proszone są o przesłanie informacji na adres epn.pruszkow@psse.waw.pl Proszę podać Imię, nazwisko oraz numer telefonu

Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druki zleceń można otrzymać w PSSE w Pruszkowie, przy ul. Armii Krajowej 2/4 w pokoju nr 8 w godzinach:

8.00-14.30 – poniedziałki, wtorki i środy

Przyjmowanie materiału do badań : w poniedziałki w godzinach  8.00 – 10.00

Punkt przyjmowania próbek – pokój 8, tel: 22 758-75-26 w.134

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału w następujące dni:

sobota, niedziela, poniedziałek i dostarczyć w poniedziałek w godz.8.00-10.00

 

UWAGA!!!

Poza wyznaczonym czasem próbki nie zostaną przyjęte.

Instrukcja pobierania próbek:

1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką

2/ trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału

3/ włożyć wymazówkę do probówki

4/ upewnić się ,że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę

5/ probówkę podpisać : imieniem  i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki

6/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane w pkt. 1-5

7/ probówki z kałem przechowywać w chłodnym miejscu.

Wyniki badania należy odebrać po 7 dniach od dostarczenia próbek w PSSE w Pruszkowie lub każdego następnego dnia w godzinach 8.00-15.00 w pokoju 8.

Łączny koszt badania: 160 zł

Opłaty należy dokonać dwoma  przelewami na następujące konta:

1/ za wykonanie badania Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale badania: 100 zł na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79 nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie tytułem „ Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie”

2/ za przyjęcie i dostarczenie próbek: 60 zł na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05- 800 Pruszków nr: 29 1010 1010 0117 7422 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie, tytułem „ Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie”

3/ za pozostałe badania wg cennika laboratorium wykonującego badanie plus za przyjęcie i dostarczenie próbek po 20 zł. za probówkę (dodatkowe dane u pracownika PSSE w Pruszkowie).

nr: 29 1010 1010 0117 7422 3100 0000 NBP Oddział w Warszawie, tytułem „ Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie”

Dowody wpłat i wypełnione zlecenia należy dostarczyć do PSSE w Pruszkowie razem z przyniesionymi próbkami. Bez dowodu wpłaty próbki nie zostaną przyjęte.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po wypełnieniu dodatkowego załącznika z danymi podmiotu na który ma być wystawiony rachunek, w przypadku zakładu pracy ma to być – nazwa zakładu, adres i NIP.

Załącznik składamy w dniu dostarczenia próbek

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby i posiadający skierowania na w/w badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie.

Z wynikami badań należy udać się do lekarza specjalisty medycyny pracy w celu otrzymania odpowiedniego orzeczenia.

 

UWAGA!!!

Badanie nie zostanie przyjęte jeżeli załącznik będzie wypełniony nieczytelnie