Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

Godziny pracy Stacji: poniedziałek - piątek, godz. 7:30 - 15:05
Godziny przyjęć Klientów: poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 14:30

telefon (centrala): 22 759 88 28
sekretariat: 22 758 75 56


Numer ALARMOWY dostępny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy (tylko w sytuacjach awaryjnych): 798 498 471

e-mail: pruszkow@psse.waw.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie sprawuje nadzór sanitarny nad powiatem pruszkowskim, i wchodzącymi w jego obszar gminami: Pruszków, Piastów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn oraz Brwinów.

Zakres świadczonych usług:

  • Pobieranie prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - badania laboratoryjne
  • Opinie Sanitarne
  • Badanie na nosicielstwo - przyjmowanie materiału.

Strona główna

Aktualności

Spotkania edukacyjne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie oraz firma MEDILAB serdecznie zapraszają na bezpłatne spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, salonów tatuażu i odnowy biologicznej, podmiotów leczniczych oraz gabinetów stomatologicznych w dniu 27.11.2019 r. 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Czytaj więcej

Badania na nosicielstwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie uprzejmie informuję, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie można wykonać tylko badania na nosicielstwo.

Czytaj więcej

Komunikaty

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 4.2019

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz

na podstawie kontroli wizualnego nadzorowania jakości wody w kąpielisku i uzyskanego sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej przez upoważnionego pracownika PPIS w Pruszkowie w ramach nadzoru nad jakością wody w kąpielisku w dniu 21.08.2019 r. informuje, że woda w kąpielisku zorganizowanym na wydzielonym fragmencie zbiornika wodnego "Glinianka Hosera" w Pruszkowie w Parku Kultury i Wypoczynku „Mazowsze”

jest przydatna do kąpieli

 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie 02.05.2019 r.

W dniu 2.05.2019 r. (czwartek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie będzie NIECZYNNA, natomiast 11.05.2019 r. (sobota) jest DNIEM PRACY.

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:
- w dniu 2.05.2019 r. (czwartek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie będzie NIECZYNNA
- dzień 11.05.2019 r. (sobota) jest DNIEM PRACY

Czytaj więcej