Przejdź do treści

Oferty pracy

Oferta pracy - Oddział Nadzoru

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszkowie

zatrudni pracownika

Stanowisko: STAŻYSTA, MŁODSZY ASYSTENT, ASYSTENT, STARSZY ASYSTENT

Komórka organizacyjna: Oddział Nadzoru - Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Opis stanowiska:

 • prowadzenie nadzoru w zakresie bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego nad obiektami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji żywności oraz żywienia zbiorowego,
 • nadzór nad warunkami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,
 • kontrola jakości zdrowotnej żywności, w tym sprawowanie granicznej kontroli sanitarnej żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • kontrola nad bezpieczeństwem żywności wprowadzanej do obrotu,
 • kontrola sprzedaży wysyłkowej żywności, w tym przez internet,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w odniesieniu do nadzorowanych obiektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ukończony kierunek studiów: technologia żywności, żywienie człowieka/dietetyka, towaroznawstwo żywności, chemia, biotechnologia, zdrowie publiczne),
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o bezpieczeństwie żywności i       żywienia, ustawy o produktach kosmetycznych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office: Word, Excel),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją oraz w warunkach stresu,
 • sumienność, dokładność, komunikatywność, uprzejmość, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • chęć podejmowania wyzwań i samokształcenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • interesującą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń,
 • pracę na pełen etat w równoważnym czasie pracy,
 • wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane wymagania prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w celach naboru na adres e-mail: pruszkow@psse.waw.pl lub pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków z dopiskiem na kopercie „oferta pracy”.

Kandydat powinien dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie, Pruszków ul. Armii Krajowej 2/4 zawartych w CV na potrzeby obecnego i przyszłego procesu rekrutacji”.

 

Zastrzegamy prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy - Sekcja Księgowości

Zastrzegamy prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.