Przejdź do treści

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

 

Wycofanie produktu pn. SӦTSAK SKUMTOPP

 

Zagrożenie:

Produkt SÖTSAK SKUMTOPP zawiera w swoim składzie serwatkę w proszku (z mleka). Na etykiecie nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego - mleka. Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki może wywołać u nich reakcję alergenną..

 

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – SӦTSAK SKUMTOPP  180 g

Wyprodukowano w Niemczech dla:  IKEA Food Services AB, Sweden

Dystrybutor w Polsce: IKEA Retail Sp. z o.o., Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

Data minimalnej trwałości: od 2019-03-12 do 2019-04-18

 

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma IKEA wycofuje dobrowolnie z obrotu produkty wskazane w komunikacie. Odpowiednie informacje w tej sprawie umieściła w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej: https://ikea.prowly.com/54003-ikea-wycofuje-ciasto-sotsak-skumtopp-ze-wzgledu-na-nieprecyzyjna-informacje-dotyczaca-alergenow-w-skladzie. Firma IKEA poinformowała klientów o możliwości zwrotu zakupionego produktu do najbliższego sklepu IKEA w celu zwrotu poniesionych kosztów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu.

 

 

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki nie powinny spożywać wskazanego w komunikacie produktu z datą minimalnej trwałości: od 2019-03-12 do 2019-04-18.

 

Wróć