Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - artykuły biurowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - artykuły biurowe

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na sukcesywne dostarczanie:

  • Część 1 – artykuły biurowe, piśmiennicze,
  • Część 2 – tonery i tusze,
  • Część 3 – pozostałe materiały,
  • Część 4 – środki czystości,
  • Część 5 – kalendarze.

 

na potrzeby PSSE w Pruszkowie.

 

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego, na dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, tonerów i tuszy, środków czystości, kalendarzy oraz pozostałych materiałów na potrzeby PSSE w Pruszkowie, do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Przetarg na sukcesywne dostarczanie ww. artykułów wygrała firma Calamus Beata Sadownik, ul. Leszczynowa 14, 05-800 Pruszków (zwana dalej Wykonawcą) przedstawiając najkorzystniejszą ofertę:

  • W części 1 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 9925,13 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
  • W części 2 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 4870,41 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
  • W części 3 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 335,95 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
  • W części 4 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 17529,64 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
  • W części 5 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 1608,24zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.

 

 

Wróć