Przejdź do treści

INFORMACJA -świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

INFORMACJA -świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Informacja

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z tym na kolejny rok zostaje przedłużona umowa z obecną firmą:
WAND Sp. z o.o., 02-665 Warszawa, Aleja Wilanowska 368c/4.

 

Wróć