Przejdź do treści

Informacja -polisy ubezpieczeniowe

Informacja -polisy ubezpieczeniowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego, na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie, do dnia 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 wpłynęła 1 oferta w wyznaczonym terminie oraz 1 oferta złożona po ww. terminie, oferta ta została rozpatrzona w związku z przesłaniem przez firmę w prawidłowym terminie zapytania o szczegółową specyfikację samochodów oraz z uwagi na nieobecność pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z przetargiem co uniemożliwiło szybką odpowiedź na zapytanie wyznaczonym terminie.

Przetarg na sukcesywne dostarczanie na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie wygrała firma: Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. Ewa Banasiewicz-Kaczmarczyk, 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 9 przedstawiając korzystniejszą ofertę, proponując ubezpieczenie komunikacyjne za oba samochody w łącznej cenie 3270 zł.

Druga firma startująca w przetargu tj. TUiR „WARTA” S.A. Anna Terlikowska Ubezpieczenia, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 10 przedstawiła ofertę gdzie łączna cena ubezpieczenia komunikacyjnego za oba samochody wynosiła 3523 zł.

Wróć