Przejdź do treści

Informacja -paliwo

Informacja -paliwo

Informacja

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie.

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie, do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z tym na kolejny rok zostaje przedłużona umowa z obecną firmą: Galon Polska Sp. z o.o. 02-465
Warszawa, ul. Składowa 2; Stacja Paliw BP 05-816 Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 17, Reguły.

 

Wróć