Przejdź do treści

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Nr 4.2019

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz

na podstawie kontroli wizualnego nadzorowania jakości wody w kąpielisku i uzyskanego sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej przez upoważnionego pracownika PPIS w Pruszkowie w ramach nadzoru nad jakością wody w kąpielisku w dniu 21.08.2019 r. informuje, że woda w kąpielisku zorganizowanym na wydzielonym fragmencie zbiornika wodnego "Glinianka Hosera" w Pruszkowie w Parku Kultury i Wypoczynku „Mazowsze”

jest przydatna do kąpieli

 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

Wróć