Przejdź do treści

"Nowe Narkotyki" poradnik dla nauczycieli

"Nowe Narkotyki" poradnik dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

przekazujemy w załączeniu najnowszy poradnik  dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” pod red. Agnieszki Batko i Ewy Waluk, opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Publikacja zawiera m.in. części poświęcone charakterystyce, statusowi prawnemu i skutkom zażywania nowych narkotyków, jak również rozdziały dotyczące zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, diagnozy szkolnej oraz wykazy placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym i szkodliwie używającym nowe narkotyki. 

W poradniku między innymi:

Nowe narkotyki – jak je rozpoznać

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz adekwatne sposoby reagowania

Skutki zażywania nowych narkotyków

Uczeń eksperymentujący z nowymi narkotykami i uzależniony – gdzie szukać pomocy?

Diagnoza szkolna – identyfikacja i postępowanie w aspekcie nowych narkotyków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie zachęca Państwa do lektury poradnika, gdyż najskuteczniejszą metodą uzyskania pożądanych zachowań zdrowotnych jest radykalne ograniczanie popytu, czyli zmniejszanie zainteresowania używaniem nowych narkotyków przez dzieci i młodzież.

Wróć